Svenskarnas sparande

Alla är väl överens om att det är en god idé att lägga undan pengar, men hur duktiga är vi egentligen? Svenskarna sparar cirka 3 % av sin inkomst årligen. Endast en fjärdedel av befolkningen har ett sparande som motsvarar 2-3 månaders inkomst, 12,5 % har inga pengar alls på sparkontot och 12,5 % har sparande motsvarande 9 månaders inkomst eller mer.

Ska vi spara, sparar vi helst inför semester eller som buffert i fall av plötsliga oförutsedda utgifter. Andra sparposter är naturligtvis pensionen, körkort och amortering på lån. Det är generellt sett svårare att motivera sig att spara långsiktigt, fastän du vet att du borde. Men tänk om du såg dina pengar växa på sparkontot och växa fort? Det är roligare att spara till hög ränta.

Under 2014 har vi sett att hushållen ökat sitt sparande i försäkringar och fonder (förutom aktiefonder). Spararna fortsatte också att nettosälja aktier.

Läs mer om vilka sparformer som finns och vilka inlåningsföretag som du kan vända dig till för att få dina sparpengar att växa.