Insättningsgaranti

Insättningsgarantin är en avgift som bankerna betalar in för sparande. Organisationen som betalar ut är riksgälden och de administrerar även den statliga insättningsgarantin. För att använda sig av insättningsgarantin behöver du vara bank och det finns idag flera inlåningsinstitut som inte har någon insättningsgaranti och som lockar med mycket höga räntor.

Om du är osäker kan du alltid kontrollera om de har insättningsgarantin på statliga Riksgäldens webbplats.

Företag som inte har insättningsgaranti

Det finns inlåningsföretag i Sverige som inte har insättningsgaranti och om du sparar hos dessa företag tar du naturligtvis en stor risk. Det kan tex handla om företag som investerar pengarna i olika riskfyllda projekt.

Inlåningsverksamhet bara ska få ske hos finansiella företag som står under FI:s tillsyn men det innebär inte att pengarna är 100% skyddade. Det skydd som ges kunderna är att ett inlåningsföretag ska informera om att inlåningen inte omfattas av insättningsgarantin och dessutom får konsumenter inte placera mer än maximalt 50 000 kr.

Finansinspektionen gör årligen rutinmässiga kontroller av samtliga inlåningsföretag, bland annat för att se att kravet på eget kapital är uppfyllt och de kan återkalla företagens tillstånd om de inte sköter sig.