Avgifter hos bankerna

Varför ska kunder acceptera avgifterna för Internetbanken?
Flera av bankerna tar ut en avgift för Internetbanken och i vissa fall går det att förhandla bort denna avgiften eftersom storbankernas konkurrenter inte har samma kortavgifter.

Bank Visa Privatperson Övrigt
SEB bankkort Visa 250 kr Paketpris privatperson 300 kr inklusive Internetbank 180 kr årsavgift för brevgiro
Swedbank bankkort Visa 250 kr Paketpris privatperson 432 kr med internetbank Stående överföring: 10 kr (0 kr för kund ansluten till Internet- eller Girobetalning)
Handelsbanken Visa 250 kr Vardagspaket 250 kr inklusive internetbank 15 kr per överföring
Nordea Visa 288 kr Vardagspaket 432 kr inklusive internetbank Årsavgift brevgiro 336 kr, 252 kr Pluskund, 168 kr Förmånskund
Danske bank kontopaket Danske Start, 360 kr

För företag är kostnaderna för avgifter ofta de dubbla än de är för privatpersoner.

Om du är i utlandet riskerar du extra avgifter på ditt bankkonto. Den svenska banken ligger mellan 35-40 kronor per transaktion och många har dessutom valutapåslag!